Tegoroczne wakacje rozpoczęły się w Nowej Hucie mocnym muzycznym akcentem – koncertem plenerowym na Plantach Bieńczyckich w którym udział wzięli: laureaci Konkursu Piosenki Żonkilowy Song, Krakowska Orkiestra Staromiejska oraz zespół TREBUNIE TUTKI.

Tradycyjnie podczas koncernu kwestowaliśmy na rzecz podopiecznych Hospicjum św. Łazarza. Wszystkim ludziom dobrego serca pragnę serdecznie podziękować za każdą przekazana złotówkę na ten cel.

Podziękowania pragnę złożyć też wszystkim osobom zaangażowanym w projekt, w szczególności Dzielnicom tworzącym Porozumienie Dzielnic Nowohuckich, Ośrodkowi Kultury Kraków- Nowa Huta oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Nowej Huty.
Nieodłączne podziękowania należą się przede wszystkim naszym Partnerom i Sponsorom, bez których wydarzenie to nie mogłoby być zrealizowane.