Pełniąc funkcję Przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki wraz z Prezydium Komisji podejmowaliśmy w Krakowie Zespół Sportowy Wielkiego Narodowego Zgromadzenia Turcji. Podczas trzydniowej wizyty wymieniliśmy wzajemne spostrzeżenia na zagadnienia dotyczące roli sportu i rekreacji w rozwoju gospodarczym i społecznym państwa.

Dyskusja i wymiana doświadczeń obejmowała m.in.:

  • Organizacje dużych imprez sportowych w kontekście kandydatury Turcji do organizacji Mistrzostw Europy w Piłkę Nożną w 2024 roku oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas trwania imprez sportowych
  • Zaprezentowanie funkcjonowania zawodowego klubu piłkarskiego na przykładzie MKS „ CRACOVIA” Kraków
  • Omówienie roli i miejsca Akademii Wychowania Fizycznego w systemie sportu wyczynowego i kształcenia kadr trenerskich oraz instruktorskich na przykładzie Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
  • Wkład sportu akademickiego w aktywizację młodego pokolenia

 

Turecka delegacja podczas wizyty rozegrała towarzyski, międzyparlamentarny mecz piłkarski z drużyną Sejmu RP na stadionie Cracovii, spotkała się z władzami Klubu Piłkarskiego oraz z Rektorem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Nasi goście mieli ponadto okazję, aby zwiedzić najważniejsze zabytki Krakowa i Kopalnię Soli w Wieliczce.