Jako Poseł na sejm RP:

Jest inicjatorem NOWOROCZNEGO KONCERTU KOLĘD w dzielnicy XII BIEŻANÓW-PROKOCIM

Od 2015 roku wraz z Fundacją Wygrajmy Siebie, Radą Dzielnicy XII oraz Domem Kultury Podgórze organizuje Noworoczny Koncert Kolęd odbywający się w Parafii Najświętszej Rodziny. CELEM corocznych koncertów noworocznych jest zbiórka charytatywna na rzecz Fundacji Wygrajmy Siebie, która gromadzi środki w Funduszu Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych. Z pozyskanych środków finansowane są pomysły młodzieży, wspierany jest rozwój utalentowanych młodych ludzi z uboższych rodzin w ramach Dzielnicowego Centrum Rozwoju Młodzieży, a także Oratorium prowadzone przy Zgromadzeniu Sióstr św. Michała Archanioła. Podczas kolejnego koncertu noworocznego wystąpi Magda Steczkowska.

Jest inicjatorem projektu „Strój sportowy dla juniora na MINI MUNDIAL 2016 powiatu krakowskiego”

CELEM projektu jest zwiększenie bazy i potencjału 17 klubów sportowych działających na terenie 13 gmin powiatu krakowskiego: Krzeszowice, Skała, Skawina, Słomniki, Świątniki Górne, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Zabierzów, Zielonki. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez zakupienie 45 profesjonalnych 3-częściowych kompletów sportowych wraz z niezbędnymi nadrukami (koszulka, spodenki, getry) dla 810 juniorów piłki nożnej. Ponadto, realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia zainteresowania, wśród dzieci i młodzieży, aktywnym spędzaniem większej ilości czasu wolnego na świeżym powietrzu i uprawianiem sportu. W ramach projektu zorganizowany zostanie również MINI MUNDIAL 2016 powiatu krakowskiego, w trakcie którego rozdane zostaną komplety meczowe, zorganizowane zostaną rozgrywki, a zwycięskie drużyny otrzymają nagrody.

Jest pomysłodawcą i współorganizatorem wydarzenia sportowego „TOUR DE CRACOVIA”

Od 2015 roku wraz z Klubem Sportowym WLKS Krakus-Swoszowice organizuje wyścig rowerowy „Tour de Cracovia”. CELEM cyklu jest popularyzacja jazdy na rowerze jako aktywnej formy wypoczynku dla każdego. Przedsięwzięcie służy promocji zdrowego i aktywnego trybu życia, rozwojowi pasji sportowych, integracji środowiska kolarskiego, a także stanowi świetną okazję do dobrej zabawy dla całej rodziny.

Wspiera i promuje Festiwal „NOWA HUTA ALTERNATIVE”

Festiwal muzyki niezależnej, czyli krakowski Jarocin na którym występują indywidualności od lat związane ze sceną alternatywną, organizowany przez Fundację „Sztuka Przyszłości”. CELEM Festiwalu jest zapełnienie niszy muzycznej oraz promowanie młodych twórców. Festiwalowi przyświecają idee ekologiczne. Organizatorzy wychodzą ze sztuką ekologiczną w miasto i projektują „żywy monolit”, który jest jednocześnie wskaźnikiem jakości powietrza, dzięki porostom, które reagują na zanieczyszczenia w atmosferze. Monolit powstanie w reprezentacyjnej części przestrzeni publicznej Nowej Huty.

Jest pomysłodawcą i współorganizatorem cyklu koncertów „NOWA HUTA. DLACZEGO NIE?!”

Od 12 lat wspólnie z Ośrodkiem Kultury Kraków-Nowa Huta, Porozumieniem Dzielnic Nowohuckich: Dzielnica XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, XVII Wzgórza Krzesławickie oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Nowej Huty organizuje, specjalnie dla mieszkańców Nowej Huty w przestrzeni publicznej dzielnicy Nowa Huta, rocznie po 4 koncerty na cztery pory roku, zapraszając znanych i lubianych artystów. Każdorazowo koncertom towarzyszy kwesta na rzecz Hospicjum im. św. Łazarza w Nowej Hucie.

Jest inicjatorem akcji bezpłatnego rozliczania deklaracji podatkowych.

Co roku w Krakowie organizowana jest akcja bezpłatnego rozliczania deklaracji podatkowych. Dzięki niej z profesjonalnej i bezpłatnej pomocy doradcy podatkowego skorzystało wielu krakowian. Akcja jest organizowana przez biuro poselskie Ireneusza Rasia oraz biuro rachunkowe doradcy podatkowego Sławomira Wójtowicza.

Jest koordynatorem projektu „Choinka pod Oknem Papieskim”.

Co roku pod oknem papieskim Kurii Metropolitarnej w Krakowie pod specjalnie ustawioną choinką, nawiązującą do tradycji watykańskich drzewek bożonarodzeniowych sprowadzanych niegdyś dla Papieża Jana Pawła II, odbywa się spotkanie dla przedszkolaków i wspólne śpiewanie kolęd.

Jest pomysłodawcą projektu „Odkryjmy Podgórze”.

29 września 2007 roku koncertem Edyty Geppert w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie Bieżanowie został zainaugurowany projekt kulturalny „Odkryjmy Podgórze”. Pomysłodawcą projektu, mającego na celu ożywienie społeczno- kulturalne dzielnic Podgórza, jest poseł Ireneusz Raś.

Był organizatorem konkursu „Blaski i cienie polskiego parlamentaryzmu”.

Konkurs adresowany do uczniów krakowskich szkół, którego celem jest podnoszenie świadomości obywatelskiej krakowskiej młodzieży. Uczestnicy konkursu odwiedzili m.in. budynek Parlamentu oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.

Był pomysłodawcą meczu piłkarskiego między parlamentarzystami Polski i Ukrainy.

Ideą projektu była promocja Euro 2012 oraz zwrócenie uwagi na niewątpliwe walory Krakowa, w którym powinny być rozgrywane mecze piłkarskich mistrzostw Europy.

Przyczynił się do uruchomienia klasy sportowej o profilu piłka siatkowa w szkole podstawowej nr 155 na os. 2 Pułku Lotniczego w Krakowie.

W 2006 roku dyrekcja szkoły podstawowej nr 155 zabiegała o uruchomienie klasy sportowej o profilu piłki siatkowej. Starania poparł poseł Ireneusz Raś, który wystąpił w sprawie ze specjalnym pismem do prezydenta Krakowa. Klasa została uruchomiona w roku szkolnym 2006/2007.

Pomógł zorganizować przyjazdy młodzieży ze szkół polskich na wschodzie.

Ireneusz Raś pomógł zorganizować w Krakowie pobyt uczniów z polskiej szkoły z Gruzji. XIX liceum ogólnokształcącego z Warszawy oraz stowarzyszenia „Wspólna Polska” co roku organizującego przyjazdy młodzieży ze szkół polskich ze Wschodu.

Jest współorganizatorem Nowohuckiego Dnia Seniora.

Nowohucki Dzień Seniora jest imprezą organizowaną dla nowohuckich seniorów przez Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowej Hucie. Pomysłodawcą organizowania Nowohuckiego Dnia Seniora był poseł Ireneusz Raś, który co roku wspiera jego przygotowanie.

Doprowadził do uruchomienia sali kinowej w Teatrze Łaźnia Nowa.

Uruchomienie sali było możliwe dzięki posłowi Rasiowi, który zwrócił się do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z prośbą o dofinansowanie przedsięwzięcia. Stała sala kinowa w Łaźni Nowej jest miejscem edukacji filmowej oraz organizacji wieczorów filmowych i zapleczem produkcyjnym dla niezależnych produkcji.

Wspiera działalność Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę „Matio”.

Ireneusz Raś sfinansował fundacji „Matio” zakup chłodziarki, niezbędnej do przechowywania leków i odżywek dla chorych na mukowiscydozę. Z inicjatywy posła Ireneusza Rasia podczas koncertów z cyklu „Odkryjmy Podgórze” wolontariusze zbierają datki na działalność fundacji. Poseł Raś wspierał także organizację w Krakowie międzynarodowej konferencji naukowo – medycznej o mukowiscydozie.

Był współorganizatorem Festiwalu Kultury Macedońskiej.

Festiwal Macedoński został zorganizowany w ramach corocznych przedsięwzięć kulturalnych pod nazwą „Wiosna Kultur”, mających na celu przybliżenie Polakom specyfiki wschodnich narodów. Festiwal odbył się w czerwcu 2007 roku równocześnie w czterech miasta Polski, w tym w Krakowie.

Doprowadził do finansowania z budżetu państwa Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie.

Poseł Ireneusz Raś był jednym z wnioskodawców zgłoszenia przez klub parlamentarny PO projektu ustawy o dofinansowaniu z budżetu państwa Krakowskiej Szkoły Wyższej „Ignatianum”. Ustawa została przyjęta przez parlament. W efekcie niższe czesne otrzymała młodzież studiująca na krakowskiej uczelni.

Współtworzył ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych.

Celem wprowadzenia regulacji było podniesienie poziomu bezpieczeństwa imprez masowych, szczególnie podczas meczów piłkarskich. Poseł Ireneusz Raś współpracował z ministerstwem spraw wewnętrznych i administracji w pracach nad ustawą.

Był jednym z pomysłodawców udzielenia przez sejmową komisję kultury fizycznej i sportu poparcia dla kandydatury Krakowa jako miasta organizatora Euro 2012.

7 lutego 2008 roku komisja na wniosek m.in. posła Ireneusza Rasia skierowała do rządu RP dezyderat, w którym wyraziła swoje poparcie dla starań Krakowa o organizację Euro 2012.

Był jednym z wnioskodawców dofinansowania z budżetu państwa modernizacji Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem.

Poseł Ireneusz Raś jako wiceprzewodniczący sejmowej komisji kultury fizycznej i sportu wnioskował do ministra sportu i turystyki o sfinansowanie niezbędnych inwestycji w zakopiańskim ośrodku. Ostatecznie ministerstwo sportu i turystyki zdecydowało się przekazać na modernizację obiektów COS w Zakopanem 35 milionów złotych.

Uczestniczył w pracach nad przygotowaniem programu rządowego „Bezpieczny Stadion”.

Celem tego projektu jest podniesienie standardów bezpieczeństwa na polskich stadionach piłkarskich poprzez wsparcie finansowe z budżetu państwa modernizacji stadionów. Priorytetowo dofinansowanie obejmuje oświetlenie, system monitoringu, system zarządzania parkingami, system kontroli dostępu oraz system biletowy.

Uczestniczył w pracach związanych z przygotowaniem Polski do organizacji Euro 2012.

Poseł Ireneusz Raś jako wiceprzewodniczący sejmowej komisji kultury fizycznej i sportu jest zaangażowany w szereg działań mających na celu przygotowanie naszego kraju do zorganizowania w Polsce w 2012 roku mistrzostw Europy w piłce nożnej.

Jest pomysłodawcą i koordynatorem nowohuckiego turnieju piłki plażowej.

Co roku na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie organizowany jest otwarty turniej piłki plażowej, któremu towarzyszy festyn dla dzieci i młodzieży. Impreza odbywa się na boiskach do plażówki, wybudowanych z inicjatywy posła Ireneusza Rasia.

Był współorganizatorem koncertów „Tryptyk Rzymski”.

Poseł Ireneusz Raś wraz chórem Voce Angeli był współorganizatorem koncertów „Tryptyk Rzymski”, które odbyły się w bazylice oo. Dominikanów w Krakowie z okazji rozpoczęcia obchodów „Dni Papieskich” oraz w Wadowicach z okazji imienin Karola Wojtyły.

Pomógł zorganizować w Sejmie specjalną projekcję filmu „Jegomość Tischner i jego filozofia po góralsku”.

Pokaz filmu o życiu i działalności księdza Józefa Tischnera miał miejsce w sejmie 24 stycznia 2008 roku. Projekcji towarzyszyło spotkanie z autorami filmu.

Wspierał realizację projektu „Tydzień Praktyk Politycznych”.

Projekt jest realizowany przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce we współpracy z Międzynarodowym Dziełem Kolpinga w Kolonii i ma na celu umożliwienie młodym ludziom odbycia praktyk politycznych. Dzięki posłowi Ireneuszowi Rasiowi uczestnicy projektu mieli okazję przez tydzień „od kuchni” śledzić jak wygląda praca parlamentarzysty.

Był współorganizatorem wystawy „104 Pielgrzymki Jana Pawła II na drogach świata”.

Wystawa została otwarta w budynku sejmu RP przez metropolitę warszawskiego arcybiskupa Kazimierza Nycza. Ekspozycja składająca się ze 104 plansz miała na celu przypomnienie pontyfikatu Papieża Polaka.

Wspiera organizację turnieju „Nowa Huta Rugby’7”.

Co roku Nowa Huta Rugby Klub organizuje w Nowej Hucie prestiżowy, międzynarodowy, cieszący się ogromnym zainteresowaniem turniej rugby.

Był pomysłodawcą nawiązania współpracy Krakowa z Rzymem.

Ireneusz Raś był pomysłodawcą podjęcia przez Radę Miasta Krakowa uchwały o współpracy Krakowa z Rzymem. Jednym z celów uchwały było propagowanie nauki i dziedzictwa Jana Pawła II Wielkiego Obywatela Miasta Krakowa i Wielkiego Obywatela Miasta Rzymu.

Jest zaangażowany w realizację rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

Program doprowadził do znacznej rozbudowy infrastruktury sportowej polskich gmin. W samym województwie małopolskim do końca 2011r. oddanych zostanie do użytku łącznie 170 nowoczesnych boisk wielofunkcyjnych dla dzieci i młodzieży. Poseł Ireneusz Raś jako wiceprzewodniczący sejmowej komisji kultury fizycznej i sportu, wspiera realizację tego programu, szczególnie w Małopolsce.

Kierował pracami nad ustawą o obywatelstwie polskim.

Poseł Ireneusz Raś przewodniczył podkomisji nadzwyczajnej ds. projektu ustawy o obywatelstwie polskim. Dzięki tej ustawie uchylone mogły zostać uchwały komunistycznych władz o pozbawieniu obywatelstwa polskiego m.in. Władysława Andersa czy Stanisława Mikołajczyka.

Był inicjatorem uchwalenia przepisów nakładających obowiązek jeżdżenia na nartach w kaskach.

Poseł Raś wystąpił z inicjatywą opracowania takich przepisów, a następnie uczestniczył w pracach nad uchwaleniem niezbędnej ustawy, dzięki której znacznie wzrosło bezpieczeństwo na stokach narciarskich.

Doprowadził do utrzymania w Krakowie siedziby PKP Intercity S.A..

Kiedy pojawiła się niepokojąca dla Krakowa informacja, że stolica Małopolski może stracić siedzibę Zakładu Południowego PKP Intercity na rzecz Katowic, w sprawę zaangażował się wspólnie ze związkami zawodowymi oraz lokalnymi samorządowcami poseł Ireneusz Raś. Dzięki jego interwencji w Ministerstwie Infrastruktury udało się zablokować tę decyzję, co pozwoliło Krakowowi zachować poza prestiżem także dziesiątki miejsc pracy.

Uczestniczył w pracach nad programem „Animator. Moje boisko – Orlik 2012”.

Dzięki temu projektowi na nowo powstałych „orlików” pojawili się instruktorzy, prowadzący regularne zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.

Przyczynił się do refundacji leku na ADHD.

Przez wiele miesięcy poseł Ireneusz Raś wspólnie z rodzicami dzieci cierpiących na ADHD, a także środowiskami lekarskimi i pedagogicznymi, skutecznie zabiegał o wpisanie na listę leków refundowanych preparat „Concerta”.

Wspólnie z innymi parlamentarzystami doprowadził do zwiększenia dotacji dla UJ.

Dzięki staraniom kwota przeznaczona z budżetu państwa na rozbudowę kampusu UJ w Pychowicach została zwiększona przez Sejm o 211 mln zł.

Był jednym z inicjatorów reaktywowania Pogoni Lwów.

Pogoń Lwów, będąca jednym z najstarszych polskich klubów przed wojną zdobył czterokrotnie tytuł mistrza Polski. Pod koniec 2009 roku klub reaktywowano dokładnie po 70 latach przerwy.

Był pomysłodawcą obywatelskiej akcji zachęcającej do udziału w wyborach do rad dzielnic Krakowa.

W styczniu 2011 po raz pierwszy w historii przeprowadzono wybory do rad dzielnic w innym terminie niż wybory samorządowe. Poseł zachęcał do udziału w wyborach, do akcji włączyło się wiele autorytetów, m.in.: prof. Andrzej Gołaś, prof. Michał Kulesza czy Kazimierz Barczyk.

Zabiegał o uruchomienie w Krakowie Narodowego Centrum Nauki.

O powołanie instytucji, wspierającej działalność naukową w zakresie badań eksperymentalnych od wielu lat upominali się polscy naukowcy. Narodowe Centrum Nauki w Krakowie zostało uruchomione w marcu 2011 roku.

Zorganizował panel dyskusyjny na temat reformy OFE.

W związku z planowaną przez rząd reformą w otwartych funduszach emerytalnych poseł Ireneusz Raś zorganizował w Krakowie otwartą dyskusję na ten temat, której gościem specjalnym był b. premier Jan Krzysztof Bielecki, kierujący Radą Gospodarczą działającą przy Prezesie Rady Ministrów.

Zabiegał o modernizację Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie – Prokocimiu.

Poseł Ireneusz Raś wraz z innymi małopolskimi parlamentarzystami PO od dłuższego czasu czynił starania o zabezpieczenie w budżecie państwa środków na remont tej placówki. Pod koniec maja 2011 rząd Donalda Tuska podjął uchwałę ustanawiającą program wieloletni pod nazwą „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”, na który w latach 2011 – 2016 trafi ponad 200 mln zł.

Był jednym z inicjatorów ustanowienia 6 stycznia jako dnia wolnego od pracy.

Dzięki tej decyzji parlamentu dzień 6 stycznia, będący Świętem Trzech Króli, jest od 2011 roku dniem wolnym od pracy.

Zabiegał o ustanowienie „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły”.

Na program ten, który obejmuje także województwo małopolskie, na lata 2011 – 2030 rząd planuje wydać ponad 13 miliardów złotych. Dzięki temu projektowi możliwa będzie m.in. przebudowa wałów przeciwpowodziowych na Wiśle.

Był posłem sprawozdawcą ustawy o sporcie.

Ustawa ta tworzy warunki niezbędne dla dynamicznego rozwoju sportu w Polsce, a także zapewnia właściwe ramy organizacyjne tej sferze działalności;

Zabiegał o budowę zespołu nowoczesnych basenów krytych przy AWF w Krakowie.

Obecnie przy tej krakowskiej uczelni powstaje zespół krytych pływalni wraz z zapleczem dydaktycznym oraz infrastrukturą badawczo – rozwojową. Obiekt zostanie oddany do użytku jeszcze w grudniu tego roku.

Jako Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce

Doprowadził do modernizacji wielu ważnych bieńczyckich dróg.

Przebudowa objęła ulice Obrońców Krzyża, Marii Dąbrowskiej, Szajnowicza, Fatimską, Uniwersału Połanieckiego, Urszulki, T. Janiszewskiego, Andegaweńską, Podrzecze, Piasta Kołodzieja, Igołomską i Odmogile boczną.

Zrealizował wiele strategicznych dla Bieńczyc inwestycji.

Budowę drogi w enklawie I i III w ul. Fatimskiej, przebudowę skrzyżowania al. gen. Andersa/ ul. Dunikowskiego/ ul. braci Schindlerów wraz z montażem sygnalizacji świetlnej, budowę ul. Kaczeńcowej, przebudowę ul. Mikołajczyka wraz z remontem wiaduktu, remont torowiska przy ul. Mikołajczyka wraz z remontem chodnika, montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic gen. Okulickiego z Fatimską, przebudowę ul. Dunikowskiego, przebudowę ronda Kocmyrzowskiego, budowę połączenia drogowego ul. Obrońców Krzyża i ul. Szybkiej.

Wybudował nowe parkingi w Bieńczycach.

Nowe miejsca parkingowe powstały wzdłuż ul. Obrońców Krzyża, ul. Marii Dąbrowskiej, przy bloku nr 7 w os. Kazimierzowskim, przy ul. B. Radziwiłłówny na os. Jagiellońskim, na os. Strusia przy ul. Sycha, przy placu Włosika na os. Przy Arce.

Zrealizował prowadzony na szeroką skalę program modernizacji chodników w Bieńczycach.

Remonty objęły chodniki: w os. Kościuszkowskim (wzdłuż ul. Uniwersału Połanieckiego; wzdłuż ul. braci Schindlerów), na os. Albertyńskim (wzdłuż ul. Lawendowej; w rejonie bloków: 16, 17, 18, 19, 22, 24, 29, 35 w pobliżu szkoły podstawowej nr 100), na os. Niepodległości (w rejonie przychodni), w os. Przy Arce (plac Włosika; przy ul. F. Ptaka; od przystanku autobusowego przy ul. Obrońców Krzyża w kierunku bloku 9,10,11; w rejonie bloków nr: 11, 14, 16, 17, 18), na os. Jagiellońskim (wzdłuż ogrodzenia szkoły podstawowej nr 101; wzdłuż ul. Anny Jagiellonki; w rejonie bloków nr: 3, 4, 5, 6; przy ul. Andegaweńskiej), na os. Strusia (w rejonie bloków: 7, 18; wzdłuż ul. Bogusza; przed gimnazjum nr 42), na os. Kalinowym (w rejonie bloków: 13, 14; przy ul. Samorządowej; przy MDK im. J. Korczaka), na os. Kazimierzowskim (przy ul. Andegaweńskiej; wzdłuż ul. Spytka z Melsztyna; w rejonie przystanku autobusowego obok sklepu spożywczego; przy ul. E. Łokietkówny; wzdłuż al. Andersa w rejonie przystanku autobusowego i przejścia dla pieszych), na os. Na Lotnisku ( w rejonie bloku nr 17; przy ul. W. Króla), na os. Wysokim (w rejonie bloków nr: 11, 17; wzdłuż ul. Złoczowskiej), na os. Złota Jesień (ul. Łopackiego), wzdłuż ul. Cienistej, pomiędzy kościołem Arka Pana a Hospicjum św. Łazarza, przy ul. Szajnowicza, przy ul. Urbanowicza, wzdłuż ul. Okulickiego, nad Dłubnią, wokół Figury Serca Pana Jezusa przy ul. Cienistej, przy rondzie Kocmyrzowskim, w rejonie Plant Bieńczyckich, przy ul. Małego Księcia, przy ul. Dunikowskiego, w rejonie ul. Podrzecze (od kładki do bramy młyna).

Był pomysłodawcą budowania w dzielnicy parkingów tłuczniowych.

Dzięki programowi udało się częściowo zmniejszyć deficyt miejsc postojowych w Bieńczycach. Parkingi tłuczniowe powstały m.in.: z tyłu placu Bieńczyckiego, na ul. Uniwersału Połanieckiego, na os. Kościuszkowskim, przy ul. Celakówny i Sycha, na os. Strusia, na ul. Andegaweńskiej, na os. Kazimierzowskim, przy ul. Spytka z Melsztyna, przed III LO na os. Wysokim, przy ul. Łopackiego.

Był pomysłodawcą realizacji nowatorskiego programu doświetlania Bieńczyc.

Do 2006 roku w dzielnicy zlikwidowane zostały wszystkie tzw. ciemne punkty. Akcja doświetlania objęła osiedla Kazimierzowskie, Przy Arce, Na Lotnisku, Kalinowe, parking przy przychodni na os. Złotej Jesieni, skwer przy Tomeksie, otoczenie gimnazjum nr 41, otoczenie szkoły podstawowej nr 100, ul. Fatimską boczną.

Doprowadził do doposażenia wielu ogródków jordanowskich.

O karuzele, zjeżdżalnie, huśtawki i inne urządzenia zabawowe dla dzieci wzbogaciły się ogródki na os. Strusia 4, 18, os. Albertyńskim 30, os. Kazimierzowskim 7, 25, os. Jagiellońskim 9, 27, os. Kalinowym 9, os. Na Lotnisku 6, os. Wysokim 12.

Zapewnił właściwe wsparcie placówkom oświatowym z Bieńczyc.

W latach 1998–2005 przeprowadzono gruntowne remonty w szkołach, przedszkolach i żłobku. Do placówek tych regularnie trafiało dofinansowanie na zakup podręczników i pomocy naukowych. Wspierano wyjazdy śródroczne i obiady dla dzieci z rodzin najuboższych czy organizację imprez edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. Ireneusz Raś doprowadził także do powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy XVI.

Przyczynił się do zagospodarowania i uporządkowania wielu zaniedbanych terenów zielonych.

Program naprawy objął skwer przy rondzie Kocmyrzowskim, tereny wzdłuż Dłubni (od Zalewu w Zesławicach do Wisły), tereny wokół Zalewu Nowohuckiego, tereny wokół MDK im. J. Korczaka, Planty Bieńczyckie.

Zintensyfikował działalność władz Dzielnicy XVI w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

Na ulicach Bieńczyc pojawiły się dodatkowe patrole straży miejskiej. Uruchomiono program „Bezpieczna Dzielnica”, w ramach którego, dzielnicowi pełnili dyżury w placówkach oświatowych, a do służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwa trafiło niezbędne wyposażenie.

Doprowadził do wybudowania pierwszego w Bieńczycach nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego na os. Kalinowym.

Z inicjatywy Ireneusza Rasia uruchomiono rozgrywki Nowohuckiej Ligi Piłkarskiej dla dzieci i młodzieży oraz liczne zajęcia pozalekcyjne odbywające się na boisku.

Zwiększył nacisk Dzielnicy XVI na ochronę zdrowia mieszkańców.

Z budżetu Dzielnicy XVI sfinansowano liczne remonty oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla placówek służby zdrowia, działających na terenie Bieńczyc. Uruchomiono wiele programów profilaktycznych, adresowanych do mieszkańców w zakresie profilaktyki chorób tarczycy u dzieci i młodzieży, badania mammograficzne i cytologiczne, program przeciwdziałaniu miażdżycy i chorobom serca.

Doprowadził do wyraźnego ożywienia kulturalnego Bieńczyc.

Dzielnica co roku organizowała dla mieszkańców „Spotkania Bieńczyckie”, w których uczestniczyły największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej oraz wiele innych imprez, jak Festiwal Piosenki Wartościowej czy Strażackie Spotkania.

Zainicjował szereg działań z zakresu pomocy społecznej.

Kierowana przez niego dzielnica finansowała m.in.: zakup bonów żywnościowych i paczek żywnościowych dla emerytów oraz dzieci z najuboższych rodzin, wyjazdy integracyjne, zajęcia oraz zakup sprzętu dla osób niepełnosprawnych.

Znacząco rozwinął współpracę Dzielnicy XVI z organizacjami pozarządowymi.

Finansowane wsparcie otrzymały Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Równi Sobie”, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polski Związek Niewidomych, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Związek Harcerstwa Polskiego, Parafialny Klub Sportowy „Albertus”, Stowarzyszenie Sportowe „Polonia Kraków”.

Był pomysłodawcą nawiązania przez Bieńczyce oficjalnej współpracy z Budapesztem.

Dzięki niemu możliwa była wymiana uczniów szkół podstawowych Krakowa i stolicy Węgier.

Jako Radny miasta Krakowa

Doprowadził do utworzenia Porozumienia Dzielnic Nowohuckich.

W znacznej mierze dzięki ścisłej współpracy nowohuckich dzielnic możliwe było ożywienie najmłodszej dzielnicy Krakowa.

Był inicjatorem uruchomienia w Nowej Hucie teatru Łaźnia Nowa.

1 stycznia 2005 roku w budynku po dawnych warsztatach szkolnych na os. Szkolnym w Nowej Hucie uruchomiono teatr Łaźnia Nowa. Teatr jest obecnie jedną z najprężniej działających w Krakowie instytucji kulturalnych.

Przyczynił się do utworzenia w Nowej Hucie kuchni dla ubogich.

Pierwsza nowohucka kuchnia dla ubogich została uruchomiona 1 lipca 2004 roku na os. Krakowiaków 2.

Był organizatorem koncertu z okazji 25. rocznicy powstania „Solidarności” oraz jednym z pomysłodawców ustawienia pomnika „Solidarności” na placu Centralnym.

Na 2005 rok przypadła 25. rocznica powstania „Solidarności”. Z inicjatywy Ireneusza Rasia pomnik „Solidarności” znajdujący się wcześniej na zgniataczu w Hucie im. T. Sendzimira przeniesiono na plac Centralny przed Nowohuckim Centrum Kultury.,Jeden z koncertów z cyklu „Nowa Huta. Dlaczego Nie?!”, odbywający się w Alei Róż został zadedykowany z okazji jubileuszu „Solidarności”.

Był jednym z pomysłodawców renowacji krzyża nowohuckiego.

Nowy krzyż nowohucki został uroczyście poświęcony przez metropolitę krakowskiego 10 listopada 2007 roku. Pomysł renowacji krzyża nowohuckiego pojawił się w 2005 roku na spotkaniu Porozumienia Dzielnic Nowohuckich. Z inicjatywą wystąpił Ireneusz Raś.

Jest pomysłodawcą i koordynatorem projektu „Nowa Huta. Dlaczego Nie?!”.

Koncerty „Nowa Huta. Dlaczego Nie?!” odbywają się nieprzerwanie od 2004 roku. We wrześniu 2011 roku dojdzie do skutku już 30. koncert z tego cyklu. Podczas imprez organizowanych w ramach projektu „Nowa Huta. Dlaczego Nie?!” wolontariusze zbierają datki na rzecz Hospicjum św. Łazarza.

Zaproponował iluminację Teatru Ludowego w 50. rocznicę jego otwarcia.

W 2005 roku z okazji obchodów 50. rocznicy otwarcia Teatru Ludowego jego fasada została oświetlona dwoma reflektorami, których zakup z inicjatywy posła, sfinansowały nowohuckie dzielnice.

Był jednym z pomysłodawców organizacji obchodów jubileuszu 750-lecia lokacji.

W 2007 roku Kraków hucznie świętował 750. rocznicę otrzymania praw miejskich. Liczne wydarzenia, odbywające się Krakowie w ramach jubileuszu były wspaniałą okazją do promocji stolicy Małopolski. Inicjatorem zorganizowania obchodów był Ireneusz Raś (obok Pawła Pytki i Piotra Döerre).

Był pomysłodawcą programów dodatkowych patroli policji i straży miejskiej.

  1. Raś jako przewodniczący komisji praworządności Rady Miasta Krakowa zabiegał o sukcesywne zwiększanie patroli policji i straży miejskiej. Dzięki temu krakowskie osiedla stały się bezpieczniejsze.

Doprowadził do zagospodarowania terenów wokół Zalewu Nowohuckiego.

Gruntowna modernizacja zalewu i jego otoczenia została zakończona w 2006 roku.

Skutecznie zabiegał o modernizację stadionów Cracovii i Wisły.

Raś wspierał dofinansowanie ze środków miejskich modernizacji stadionów dwóch zasłużonych krakowskich klubów.

Doprowadził do przebudowy ul. Słomczyńskiego.

Nowo powstałe osiedle przy ul. Słomczyńskiego po oddaniu do użytku nie posiadało drogi dojazdowej. Jedynym połączeniem komunikacyjnym tego obszaru było klepisko stanowiące wówczas ulicę Słomczyńskiego. Droga została wybudowana w latach 2005-2006 przez ZGK. Inwestycja została zrealizowana z inicjatywy posła Rasia.

Częściowo zainicjował budowę nowoczesnego Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Strzelców w Krakowie, skupiającego najważniejsze służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

Prace nad inwestycją rozpoczęły się w 2003 roku. Nowoczesny obiekt powstał ostatecznie trzy lata później. O realizację ważnej dla Krakowa inwestycji Raś zabiegał jako przewodniczący komisji praworządności Rady Miasta Krakowa już od 2002 roku.

Przyczynił się do budowy Domu Strażaka OSP we Wróżenicach.

Budowa strażnicy ochotniczej straży pożarnej we Wróżenicach, która ma duże znaczenie dla systemu ochrony przeciwpożarowej Krakowa, rozpoczęła się w 2005 roku. O realizację inwestycji poseł zabiegał wraz z komisją praworządności Rady Miasta Krakowa.

Przyczynił się do zrealizowania wielu ważnych dla Krakowa inwestycji.

Dzięki jego poparciu udało się zrealizować remont ul. Dobrego Pasterza, modernizację Alei Róż i placu Centralnego, budowę połączenia ul. Bohomolca z ul. ks. Jancarza, modernizację ul. Mikołajczyka wraz z remontem wiaduktu Mikołajczyka i Srebrnych Orłów, modernizację ul. Dunikowskiego wraz z budową parkingów, modernizację ul. Obrońców Krzyża, budowę połączenia drogowego ul. Obrońców Krzyża i ul. Szybkiej, remont ul. Klasztornej, modernizację ronda Kocmyrzowskiego, budowę i remont ścieżek rowerowych wzdłuż Alei Jana Pawła II.

Wspomógł organizację transportu czołgu nowohuckiego (po renowacji) z Muzeum Lotnictwa Polskiego pod Muzeum Czynu Zbrojnego, połączone z uroczystym odsłonięciem i poświęceniem tablicy pamiątkowej.

Raś pomógł zorganizować transport zabytkowej maszyny oraz wszedł w skład Honorowego Komitetu powołanego przez Radę i Zarząd Fundacji Dom Kombatanta RP Muzeum Czynu Zbrojnego.