W dniach od 26 do 28 czerwca br. w Centrum Kongresowym kompleksu hotelowego Nosalowy Dwór Resort & SPA, pod hasłem „Wyłączamy niską emisję” odbyło się I Międzynarodowe Forum „Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE 2017”, w którym udział wziął Pan Poseł Ireneusz Raś.

Nad rozwiązaniem uciążliwego dla środowiska problemu, jakim jest zjawisko smogu debatowali krajowi i zagraniczni eksperci. Bowiem to konwencjonalne metody produkcji energii z paliw kopalnych powodują zanieczyszczenie powietrza, pogłębiające szkodliwe dla zdrowia i życia zjawisko tzw. smogu. Jedynie efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych technologii spalania węgla, ropy i odpadów może te skutki złagodzić. Obrady dotyczyły zagadnień związanych z ograniczaniem niskiej emisji i poprawy jakości powietrza ze szczególnym uwzględnieniem problemów miejscowości położonych na obszarach górskich.

Wszystkie dyskusje i panele transmitowane były przez trzy dni na żywo, co pozwoliło na dotarcie do widzów z całej Polski i zapewniło wysoki poziom merytoryczny dyskusji. Zaproszeni goście oraz uczestnicy poszczególnych paneli, mogli aktywnie uczestniczyć w dyskusjach z osobami obecnymi w salach konferencyjnych.

Organizatorami Forum byli: Instytut Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Zakopane, Klaster Emirates & Europe Business Development oraz Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Celem wspólnej inicjatywy było również stworzenie platformy spotkań przedstawicieli europejskich parlamentów, administracji państwowej, samorządów terytorialnych wszystkich szczebli oraz nauki i biznesu, zainteresowanych tematyką ekologiczną.

Wśród uczestników Forum znaleźli się samorządowcy m.in. z Austrii, Słowacji, Gruzji, Ukrainy i Węgier, posłowie i przedstawiciele dyplomacji. Gościem specjalnym był Jego Ekscelencja Ziyad Raoof, pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce.

W programie Forum przewidziane zostały liczne panele dyskusyjne i wystąpienia ekspertów dotyczące m.in.: rozwiązywania problemów jakości powietrza, specyficznych dla miejscowości górskich oraz możliwości współpracy pomiędzy polskimi i zagranicznymi podmiotami z sektora ochrony środowiska i branży energetycznej. Zaprezentowanych zostało wiele ciekawych projektów, w tym „Pojezierze Tarnowskie jako wzorcowy przykład kompleksowego zagospodarowania i rewitalizacji wyrobisk pokopalnianych” opracowany przez studentów AGH. Natomiast w zakresie Smart City przedstawiciele ośrodków miejskich przedstawili swoje dotychczasowe dokonania i plany na przyszłość.

W trakcie trwania Forum odbyło się też wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki skoncentrowane na prawnych aspektach rozwoju bazy zimowej dla narciarstwa oraz wyjazdowe posiedzenie Parlamentarnego Zespołu „Przyjaźni Środowisku” poświęcone ograniczeniu niskiej emisji.

Główne wydarzenia Forum Smart City/EkoZakopane 2017 odbywały w Centrum Kongresowym „Gerlach” w kompleksie Nosalowy Dwór Resort & SPA. Organizatorzy zaplanowali też wiele imprez towarzyszących, m. in.: „Podsiady organizacji ekologicznych”, które poprowadził Podhalański Alarm Smogowy, przestrzeń wystawiennicza Eko Miasteczko Gawra – Na Placu Niepodległości w Zakopanem, w której zaprezentowane zostały m.in. nowoczesne systemy grzewcze. Miały miejsce także wizyty studyjne w Geotermii Podhalańskiej S.A., Tatrzańskim Parku Narodowym oraz w modelowym przedsiębiorstwie pasterskim – bacówce z tradycyjnym wypasem owiec. Imprezie towarzyszyły liczne warsztaty, koncerty i wystawy promujące tradycję podhalańską i lokalny folklor. Natomiast miłośnicy motoryzacji mieli okazję przetestować pojazdy elektryczne oraz nowoczesne autobusy. Podobne atrakcje czekały też na zwolenników przejażdżek rowerowych.

Podczas Forum Smart City/EkoZakopane 2017 rozstrzygniętych zostało kilka konkursów. Laureatom wręczone zostały prestiżowe nagrody i wyróżnienia, m. in.: Nagroda Ministra Środowiska dla pracowników administracji publicznej oraz „Eko Janosik” dla najbardziej ekologicznych miejsc i przedsiębiorstw w regionie.

W drugim dniu Forum wyłonieni zostali półfinaliści konkursu „Liderzy Innowacyjności – Innovation Awards” promującego osoby i przedsiębiorstwa, które wniosły istotny wkład w rozwój i propagowanie innowacyjnych technologii. Spośród ponad 100 zgłoszeń nadesłanych na konkurs w 7 kategoriach wybrano 7 półfinalistów, którzy przeszli do finału. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  24 października 2017 r. w Warszawie w ramach drugiej edycji Emirates & Europe Economic Forum – Innowacja Szansą na Rozwój Gospodarczy. Nagrodą główną będzie wyjazd do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Organizatorami konkursu są Investment Service Center S.A., Emirates & Europe Business Development Cluster oraz wydawca Liderów Innowacyjności w Dzienniku Gazecie Prawnej. Partnerem strategicznym jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a merytorycznym Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN.

W ostatnim dniu dla miłośników sportu zaplanowano „Bieg Gazdów na Nosal”, którego zwycięzca otrzymał Puchar Przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury I Sportu.

Więcej informacji na stronie: www.smartpl.eu