W Centrum Olimpijskim odbyła się konferencja naukowa poświęcona problemom ruchu olimpijskiego w polskim prawie. Jest to inicjatywa Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego z udziałem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Konferencje otworzył Prezes PTPS Andrzej J. Szwarc, a zaplanowane przemówienia okolicznościowe m.in. Zbigniewa Ćwiąkalskiego poruszają niezwykle istotne zagadnienia prawne w tym obszarze.
Organizatorom dziękuję za zaproszenie do udziału w dyskusji i życzę dalszych owocnych obrad!