Przejdź do treści

Konferencja pn. Czysta energia dla Metropolii Krakowskiej

Spora cześć zanieczyszczonego powietrza pochodzi z niskiej emisji z gmin
ościennych. Jednym z programów, które mogłyby zaradzić tej sytuacji jest inicjatywa stworzenia klastra energii dla całej metropolii krakowskiej.

Klaster będzie porozumieniem pomiędzy Krakowem, 14 gminami wchodzącymi w skład Metropolii, firmami, spółdzielniami mieszkaniowymi, osobami fizycznymi, spółkami miejskimi. Porozumienie to ma służyć budowie i zarządzaniu infrastrukturą energetyczną, inwestycjami w Odnawialne Źródła Energii, rozwojowi sieci ciepłowniczych na terenie całej Metropolii.

Wykorzystane miałyby zostać tereny poprzemysłowe i nieużytki rolne do
budowy na przykład farm fotowoltaicznych.

Prąd z nich zasilałby wszystkie obiekty znajdujące się w Klastrze.

Przykładowo nadwyżki energii elektrycznej pochodzącej z instalacji
fotowoltaicznych zamontowanych na dachach spółdzielni mieszkaniowych
mogłyby być przekazywane dla innych podmiotów będących członkami
Klastra, dzięki czemu wszyscy mieliby tańszy prąd.

Klaster Metropolitalny będzie platformą do finansowania i pozyskiwania
środków zewnętrznych na tworzenie wyżej wspomnianej infrastruktury.

Szczególnie nowa perspektywa unijna, stwarza pole do zdobycia ogromnych
środków.

Istotnym zadaniem klastra metropolitalnego byłaby działalność edukacyjna
i społeczna, angażująca kolejne podmioty do uczestnictwa w ekologicznych
projektach.

Dzięki takim przedsięwzięciom w ciągu najbliższych kilku-kilkunastu lat
na terenie Metropolii Krakowskiej znacząco spadnie zapotrzebowanie na
energię pochodzącą z konwencjonalnych źródeł energii.

Tym samym w regionie znacząco zredukowana zostanie emisja CO2.

Kraków i sąsiednie gminy mogą stać się zielonym przykładem metropolii,
która bardzo dużą część energii na swoje potrzeby wytwarza z OZE.