„Nie możemy traktować przedsiębiorstw, które nie są Państwowe, inaczej niż te które mają ETYKIETĘ tylko i wyłącznie Skarbu Państwa”. Huta stali #ArcelorMittal w Krakowie z uwagi na zmiany dokonane przez rząd #PiS płaci rocznie więcej 125 mln zł. za wodę, a za odpady 120 mln zł. więcej. Obecny rząd nie tylko nie wspiera przemysłu, ale działa na jego niekorzyść.

Mamy świadomość w jakim położeniu znalazły się dziś duże przedsiębiorstwa energochłonne w Polsce. Dlatego zwróciliśmy się do Premiera Rządu Rzeczypospolitej o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu naprawę tej sytuacji.  Wraz z Posłami Józefem Lassotą i Bogusławem Sonikiem zwracamy się również do Zarządu ArcelorMittal Poland z apelem o odłożenie decyzji o wygaszeniu wielkiego pieca i podjęcie dalszych konsultacji z Rządem RP, mających na celu rozwój, a nie docelową likwidację krakowskiej części ArcelorMittal. Ponadto kierujemy pismo do Wojewody Małopolskiego by bardziej wnikliwie spojrzeć na problem zagospodarowania poprzemysłowych terenów w Nowej Hucie.