Dziękuję serdecznie wszystkim biorącym udział w niedzielnym referendum. Szczególne podziękowania kieruję pod adresem tych, którzy poparli inicjatywę organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich Kraków 2022.

Niestety większość opowiedziała się przeciwko. To przekreśla nasze starania w MKOL o organizację olimpiady. Decyzja ta smuci, ale należy ją uszanować i podjąć działania zmierzające do wycofania wniosku aplikacyjnego.

Jednocześnie chciałbym podziękować wszystkim osobom, które włączyły się w akcję promującą ZIO poprzez przygotowywanie i prowadzenie merytorycznych dyskusji w placówkach naukowo-dydaktycznych, zachęcanie swoim autorytetem do poparcia tego przedsięwzięcia, umieszczanie plakatów i rozprowadzanie innych materiałów informacyjnych.

Kampania, choć intensywna, okazała się zbyt krótka, aby przekonać Krakowian do korzyści i szans, płynąc z organizacji tak prestiżowej imprezy. Referendalnego fiaska należy upatrywać w braku jednolitego i jasnego przekazu informującego o wszystkich aspektach tej rangi wydarzenia. Bałagan komunikacyjny, z jakim mieliśmy do czynienia od samego początku, przysłonił wszelkie argumenty merytoryczne przemawiające na korzyść igrzysk. Atmosfera wokół olimpiady z czasem zaczęła się stanowczo pogarszać, między innymi za sprawą działań poprzedniego komitetu konkursowego. Niewątpliwie przyczynił się on do zniekształcenia obrazu tego wydarzenia.

Projekt, początkowo cieszący się dużym zainteresowaniem społecznym, na skutek źle prowadzonej kampanii informacyjnej nie mógł się obronić.

Mam nadzieję, że stolica Małopolski stanie jeszcze kiedyś przed szansą organizacji tak prestiżowej imprezy, a Krakowianie będę chcieli z niej skorzystać.

Najbliższe wydarzenia

Nie znaleziono.

Facebook